Opzoek naar geluk in de zorg

2020 en 2021 brachten rampspoed. Voorheen was CORONA een Mexicaans bier en werd ‘GOLF’ geassocieerd met een model uit het wagenpark van Volkswagen i.p.v. de zoveelste ‘wave’ die hoort bij de exponentiële curve van een COVID-pandemie. 2020 werd een voorjaar met gebrek aan adequaat persoonlijk beschermmateriaal en vervolgens een najaar met een te kort aan geschoolde collega’s. 2021 werd vooral opgeschrikt door een gebrek aan voldoende ‘gezonde’ zorgwerkers. Jaren waar de ‘Witte Woede’ evolueerde naar een nationale ‘Witte Verontwaardiging’. Niet alleen de gezondheidszorg maar ook de Belgische staatsstructuur kraakte in zijn voegen. De ‘Vier Seizoenen’ van Vivaldi kende initieel een revival en de uitspraak ‘politieke dweil’ werd dé nieuwe boutade van de Wetstraat. Tot slot werd de ‘Virocratie’ met haar bijhorende persoonlijke restricties geboren. 

2020 en 2021 zullen wellicht de geschiedenisboeken ingaan als het anni horribili waar de gezondheidszorg een ongeziene stress-test onderging. Jaren waar de breekbaarheid van de behoeftige en kwetsbare mens kwam bloot te liggen, waarin bleek dat zorgverstrekkers minstens even onontbeerlijk bleken te zijn als die onvoorwaardelijke economie. Het werd vooral een lange periode waarin de leidinggevenden van de (psychiatrische & woon-) zorg, ondanks deze ongeziene disruptie, hun dagelijkse verantwoordelijk zijn blijven opnemen voor het welzijn van zowel patiënt als van medewerkers. Maar wat betekent dit eigenlijk, WELZIJN?

WELZIJN dekt immers verschillende ladingen en kent daardoor verschillende definities. Het is vaak een gevoel van welbevinden waardoor je van het leven kan genieten. In een economische context en dito taalgebruik, is het eerder een synoniem van voorspoed en/of welvaart. Vaak wordt welzijn ook gebruikt met de betekenis van een ‘goede gezondheid’ en bovendien bestaan er verschillende soorten welzijn zoals lichamelijk welzijn, materieel welzijn, cultureel welzijn, geestelijk welzijn en sociaal welzijn. Tijdens dit colloquium komen jullie meer te weten over psychosociaal welzijn op de werkvloer van de zorg.

Vaak wordt het woord welzijn ook gebruikt in de betekenis van GELUK wat duidt op een zekere vorm van tevredenheid. Wie tevreden is, voelt zich vrolijk, vindt dat (bijna) alles goed gaat, is ontspannen en vaak is dat het gevolg van een gunstig toeval. Men kan stellen dat iemand zich, in voorgenoemde omstandigheden, als ‘gelukkig’ kan omschrijven. In dat geval spreken we over een gemoedstoestand en is ‘geluk’ bijgevolg een maakbaar gegeven. Prof. Lieven Annemans werd gevraagd om de resultaten van zijn Nationaal Geluksonderzoek te duiden en is bereid om te komen onthullen wat ons gelukkig kan maken. 

Uiteraard blijft het VBVK+ ook dit jaar voldoende aandacht besteden aan de actuele problemen binnen de zorg. Het vraagstuk omtrent verpleegkundige bestaffing in acute ziekenhuizen wordt niet uit de weg gegaan. We komen o.a. te weten welke aanbevelingen het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) hieromtrent doet en waarom. Er zal worden beschreven wat een team nodig heeft in deze snel veranderende toekomst vol onzekerheid met hoge complexiteit. Bovendien zal ons worden aangeleerd hoe het autonoom zenuwstelsel werkt en wat er precies misgaat in onze hersenen bij chronische
stress. Sterker nog, in één van de interactieve sessies wordt de methodologie om weerbaarder en veerkrachtiger het doel zodat we makkelijker in balans kunnen blijven. 

Zie meer Zie minder

Praktisch

Programma