SAMEN WERKEN OF SAMENWERKEN ?

Dit is het verhaal van de Zorg in Vlaanderen. Uiteraard niet alleen van Vlaanderen want dit is een verhaal dat iedereen aanbelangt en niet alleen in België.

Terwijl menig duidingsprogramma zich opwindt over correct taalgebruik op Vlaamse mediakanalen zoals radio en televisie, vergeet men zich druk te maken over de nood binnen de zorg. Nood aan voldoende middelen en mensen, nood aan betaalbare zorg, nood aan welzijn voor patiënt en zijn/haar zorgwerker. Men vergeet vooral daaraan voldoende media-aandacht te besteden. Want er is hoge én dringende nood. Nood aan visie!

Terwijl politieke knaldrang zich tijdens het eerste kwartaal van 2023 (terecht) profileert rond milieu- en energietransitie, raakt het gebrek aan oplossingen voor de transitie binnen de zorg ondergesneeuwd. Een hoog aantal ziekenhuizen heeft het nochtans moeilijk. 8 op de 10 van deze zorginstellingen ziet financieel zwarte sneeuw door een dramatische begroting die roder kleurt dan het slagveld tijdens de Guldensporenslag. Ook dit is het verhaal van Vlaanderen.

Het is dan ook een verhaal dat veel vragen oproept. Ik ben er van overtuigd dat de volgende lijst ruim onvoldoende is maar ik som alvast graag een paar vragen voor u op.

Vragen m.b.t. communicatie:
Er bestaan heden honderden mogelijkheden om afspraken te maken maar nog nooit verliep de onderlinge communicatie zo stroef. Hoe verloopt de communicatie met én naar de eerstelijnszorg, naar woonzorginstellingen, naar psychiatrische instellingen, naar zorgverleners, naar de patiënt en familie?

Vragen m.b.t. digitale (de)connectie:
Communiceren we voldoende of net te veel binnen én buiten de zorg? Hoe deconnecteren we tijdens de vrije tijd van het werk? Hoe gaan verschillende generaties met elkaar om via de beschikbare communicatietools en hoe kijkt een leidinggevende naar digitale communicatie?

Vragen m.b.t. leiderschap:
Met welke arbeidsomstandigheden worden verpleegkundigen, zorgkundigen, werknemers en leidinggevenden geconfronteerd? Hoe zorgen we voor meer welzijn op het werk en hoe ziet dat goed welzijnsbeleid er dan uit? Hoe kunnen we werken aan een degelijk retentiebeleid?

Vragen m.b.t. organisatie en wetgeving:
Wie mag wat doen binnen de zorg en hoe ver staat het met functiedifferentiatie op de werkvloer? Welke consequenties en impact hebben netwerken, associaties en fusies op leidinggevenden, op medewerkers, op patiënten en op bewoners? Wat betekenen deze netwerken, associaties en fusies voor directies en zorginstellingen?

Gelukkig zijn er ook vragen naar humor, inspiratie en positieve beleving zonder daarom belerend te zijn.  

Hopelijk wordt ons colloquium in 2023 een verhaal van antwoorden teneinde een paar van bovenvermelde belangrijke vraagstukken binnen de zorg te kunnen aanpakken.

Bart De Vits (namens de VBVK+)

Zie meer Zie minder

Inschrijvingsformulier congres VBVK +

SAMEN WERKEN OF SAMENWERKEN?
23 en 24 november 2023

Programma en de inschrijvingsformulieren spoedig volgen.

Prijzen

 

Prijs per persoon leden VBVK

Prijs per persoon niet leden

Basispakket zonder overnachting

  • Toegang congres
  • Lunch op donderdag middag
  • Koffie

290€

325€

Diner op donderdagavond (voor niet overnachters)

45€

45€

Basispakket met overnachting in individuele slaapkamer

  • Toegang congres
  • Lunch op donderdag middag
  • Koffie
  • Diner op donderdagavond
  • Ontbijt op vrijdagochtend

380€

415€

Afscheidslunch op vrijdag middag

40€

40€

Overnachting op woensdag met ontbijt op donderdagochtend

65€

65€

Praktisch

Programma

Postersessie Symposium VBVK +

23 en 24 november 2023

Inschrijvingsformulier

SAMEN WERKEN OF SAMENWERKEN?
23 en 24 november 2023

Gelieve uw keuze aan te duiden:
Inhoud basispakket
• Toegang congres
• Lunch op donderdag middag
• Koffie
Inschrijving is pas definitief als de betaling ontvangen is. De inschrijvingen worden afgesloten op 10 november 2023 en wanneer het aantal van 350 deelnemers is bereikt.
Deelname zonder voorafgaandelijke betaling is niet mogelijk. Je ontvangt een bevestiging van inschrijving en betaling. Bij betaling na 10 november dien je 20 euro extra te betalen per inschrijving. Annuleren na 10 november is niet meer mogelijk.

Rekening VBVK BE45-0012-2580-7689
Gelieve de naam van de deelnemer te vermelden bij de betaling

Postersessie Symposium

Naar jaarlijkse gewoonte willen we het interessante programma  nog aanvullen met een postersessie. Door instellingen de kans te geven om hun kwaliteitsprojecten, verbetertrajecten, initiatieven rond patiëntveiligheid, projecten rond efficiëntie en effectiviteitsverhoging  te delen met de aanwezigen . ontstaat er een ideale uitwisseling van informatie, rijpen nieuwe ideeën en heb je een uitgelezen kans om jouw organisatie en afdeling in de picture te zetten.

De posters worden uitgehangen en iedere deelnemer krijgt de kans om deze te bestuderen. Een vakjury zal de beste poster belonen met een geldprijs. De taal van de posters kan Nederlands of Engels zijn. Andere talen zijn niet toegelaten.

Verder zal aan de postersessie voor alle deelnemers  van het congres een wedstrijd verbonden zijn. Iedere deelnemer aan het symposium kan hieraan participeren en een mooie prijs winnen, gesponsord door de aanwezige firma’s. Om te participeren verwachten we dat een abstract met de korte samenvatting van de inhoud van de poster (max. 1 A4) via mail voor 1 OKTOBER 2023 wordt ingezonden naar volgend mailadres: s.vandewiele@hotmail.com

 

De poster moet op A0 formaat (A0 formaat heeft een afmeting van 1189 mm lengte bij 841 mm breedte)

Voor verdere informatie kan je steeds bij Sharon Vandewiele terecht via bovenstaand mailadres.

 

We kijken uit naar jullie reacties en zien elkaar in ieder geval op ons symposium in november

 

Het  bestuur en de congresorganisator  van de VBVK+