Ledenwerving

Zoals u weet is de VBVK al meer dan 25 jaar een dynamische en ondernemende beroepsgroep met veel spirit. Enerzijds kunnen we als groep putten uit jarenlange tradities maar daartegenover staat de inventiviteit van steeds weer nieuwe creatieve leden met hun vragen en ideeën.

De VBVK behartigt de belangen van hoofdverpleegkundigen, middenkaderleden en directies verpleegkunde en dit zowel in de ziekenhuizen, RVT-ROB-diensten, SP-diensten en psychiatrische instellingen. Ook richt de VBVK zijn aandacht op personen met ambitie voor hoofdverpleegkundige, mensen die de kaderopleiding hebben gevolgd of die ziekenhuishygiëne hebben gedaan. Ze organiseert kader-en management-opleidingen tot hoofdverpleegkundigen, trainingen, studiedagen en congressen.

Bovendien neemt de VBVK actief deel aan beleidsvorming via overleg met andere beroepsverenigingen en door contactname met beleidsmedewerkers. Je kan lid worden voor een ledenbijdrage van 35 euro. Dan krijg je een login en wachtwoord om via de website aan meer gerichte info te geraken.

Tevens bieden wij een elektronisch tijdschrift aan. Uiteraard geeft dit ook een korting op onze activiteiten. Je kan lid worden via een storting op het nummer BE45-0012-2580-7689  met vermelding van je naam en voornaam en instelling waar je werkt.