Laatste nieuws

Leidinggeven in Corona tijd

In Coronatijd wordt er veel thuis gewerkt, veel meer dan normaal. Dat heeft veel consequenties. Dat geldt zeker voor het leidinggeven aan je team of

Leidinggeven in de ouderenzorg tijdens corona

‘In tijd van nood leert men zijn leiders kennen’, kopte de Volkskrant onlangs. Het belang van leiderschap stond daarin centraal. De coronacrisis vraagt veel van het aanpassings-

Ouderenzorg in beeld Els Suys

Terzake brengt duiding bij het nieuws van de dag. Voor de kijker die beter wil begrijpen, kaderen Annelies Beck en Kathleen Cools de actualiteit aan

Woord van de voorzitter

Ook dit jaar blijven de uitdagingen van de zorg op ons als leidinggevende afkomen, de vergrijzing slaat keihard toe! Dit geeft een toename in het aantal chronische ziekten. Dit laat zich zowel voelen in de ziekenhuizen, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg als de thuiszorg.

Door de financiële beperkingen blijven er weinig mogelijkheden voor de innovatie- en transformatieprojecten. De broodnodige transformatie is grotendeels ook afhankelijk van de beschikbaarheid van het zorgpersoneel. We zullen hiervoor ook moeten blijven kijken naar nieuwe talenten om in te zetten in de zorg. Verpleegkundigen moeten verpleegkunde kunnen doen.

Wetgeving rond verpleegkunde waarin de basisverpleegkundige (niveau 5) wordt opgenomen naast de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg (niveau 6). Europa neemt dit voorstel nu onder de loep. Verder is het ook wachten op uitvoeringsbesluiten voor de wet van 22 april 2019, waarin de verpleegkundig specialist werd verankerd in de wetgeving.

Verder geeft de implementatie van nieuwe technologie, welke geen eenvoudig proces is, ons de nodige opportuniteiten. Artificiële intelligentie en virtuele realiteit geven ons vele kansen en aan de andere kant een aantal bedreigingen. Hierbij mogen de (patiënt)veiligheid niet uit het oog verliezen, de kracht van data en de gevoeligheid voor misbruik zien we vandaag de dag meer en meer opduiken.

Al deze veranderingen kunnen ontwrichtend werken, zeker in deze uitdagende tijden. De sleutel in het omgaan met deze organisatorische veranderingen ligt in het cultiveren en koesteren van een mentaliteitsverandering binnen de organisaties. Leidinggevenden spelen hier een essentiële rol aangezien ze meer moeten doen dan het uitdragen van hun visie. Ze moeten een rolmodel zijn voor verandering en actief deelnemen aan de opleiding en de communicatie. De holistische aanpak.

Het is absoluut noodzakelijk dat innovatie, samenwerking en de patiëntbeleving centraal blijven staan tijdens veranderingsstrategieën en besluitvorming. Samen kunnen we het pad effenen naar effectiever gebruik van middelen en betere gezondheidszorg

We blijven jullie over dit alles verder informeren via onze website en nieuwsbrieven

Tijdens ons congres in november willen we stilstaan bij deze uitdagingen en zullen we handvaten aanreiken om hiermee verder aan het werk te gaan.

Het voltallig bestuur en ikzelf wensen jullie hiervoor de nodige sterkte en inzichten.

Lees meer Lees minder
Pascal Vanmeenen

Pascal Vanmeenen

Voorzitter

Nieuwsbrief

Witboek

Hoofdsponsor

Bestuur

Pascal Vanmeenen

Pascal Vanmeenen

Voorzitter

Jean Paul Van Baelen

Jean Paul Van Baelen

Ondervoorzitter

Jos Soors

Jos Soors

Secretaris - penningmeester

	 Luc Vanderwegen

Luc Vanderwegen

Secretariaat leden - webmaster

	 Els Suys

Els Suys

Bestuurslid

	 Julien Libbrecht

Julien Libbrecht

Bestuurslid

	 Eveline Depreter

Eveline Depreter

Bestuurslid

Koenraad Van Mierlo

Koenraad Van Mierlo

Bestuurslid

	 Leen Callebaut

Leen Callebaut

Bestuurslid

Bart De Vits

Bart De Vits

Bestuurslid

Filip Dumez

Filip Dumez

Bestuurslid

Sharon Vandewiele

Sharon Vandewiele

Bestuurslid

Zie meer Zie minder