Laatste nieuws

Leidinggeven in Corona tijd

In Coronatijd wordt er veel thuis gewerkt, veel meer dan normaal. Dat heeft veel consequenties. Dat geldt zeker voor het leidinggeven aan je team of

Leidinggeven in de ouderenzorg tijdens corona

‘In tijd van nood leert men zijn leiders kennen’, kopte de Volkskrant onlangs. Het belang van leiderschap stond daarin centraal. De coronacrisis vraagt veel van het aanpassings-

Ouderenzorg in beeld Els Suys

Terzake brengt duiding bij het nieuws van de dag. Voor de kijker die beter wil begrijpen, kaderen Annelies Beck en Kathleen Cools de actualiteit aan

Woord van de voorzitter

2022 heeft ondertussen de eerste stappen gezet. Namens mijzelf en het voltallige bestuur van VBVK+ wensen wij U professioneel en privé een fantastisch jaar toe. Laat het een jaar worden waarin de 2 sleutelwoorden veerkracht en welzijn zijn.

Ik kijk terug naar 2021 als een jaar waarin we van de ene Covid golf in de andere rolden.
Als leidinggevende moesten we omgaan met beperkingen, schaarste en de noodzaak om constant te schakelen. Hierbij konden we rekenen op collegae die eens te meer het beste van henzelf gaven om met de nodige flexibiliteit zorg te leveren.

Wij werkten ondertussen naarstig aan ons najaarscongres met de niet mis te verstane titel “op zoek naar geluk in de zorg”. De sprekers en de standhouders hadden er zin in en de organisatie liep, zoals jullie van ons kunnen verwachten, gesmeerd. De inschrijvingen werden in geen tijd afgesloten wegens het behalen van ons maximale toegelaten aantal. Helaas dienden wij opnieuw te beslissen om het congres af te gelasten en door te schuiven naar 2022. Geen geluk dus, maar … uitstel is geen afstel!
Wij laten jullie snel weten wanneer ons congres in 2022 door gaat.

2022 start met de omikron golf die ons opnieuw nieuwe uitdagingen voorschotelde. Verder moeten wij leren leven met het feit dat corona ons leven nog een tijdje zal beïnvloeden Wij staan voor de uitdaging om mee de verdere invulling van de kwaliteitswet uit te werken.

Verder moeten wij ook blijven werken aan de professionalisering van de verpleegkunde. De eerste lijn kreunt onder de druk, ook hier moeten snel de nodige initiatieven worden ontwikkeld om de organisatie van de
zorg te optimaliseren ten tijde van schaarste.

De collegae in de ouderenzorg worden eens te meer geconfronteerd met de uitdagingen die de toename aan zorgvraag en de afname van beschikbaar zorgpersoneel met zich mee brengen. Automatisatie en herorganiseren van de zorgmodellen zijn hier
broodnodig.

In de geestelijke gezondheidszorg is het door de grote toename van het aantal zorgvragers ten gevolge van de covid pandemie pijnlijk duidelijk geworden dat de nood aan mensen en middelen groot is om deze tsunami aan te pakken. Leiderschap zal hier
zeer belangrijk zijn om deze uitdagingen aan te gaan.

In de ziekenhuizen zullen naast de verdere uitwerking van het statuut van verpleegkundig specialist en het verder benadrukken van de betrokkenheid van verpleegkundigen in het beleid, de structuren van de ziekenhuis netwerken onze aandacht dragen.

De behoefte aan zorgpersoneel stijgt explosief, via het zorgpersoneelsfonds zijn er middelen vrijgemaakt. Ons streven om de hoofdverpleegkundige uit de norm te halen werd hierbij ingeschreven.

Wij houden jullie verder op de hoogte van verdere ontwikkelingen en beleidsbeslissingen via onze nieuwsbrieven en website.


Hou vol, alles komt goed!

Lees meer Lees minder
Pascal Vanmeenen

Pascal Vanmeenen

Voorzitter

Nieuwsbrief

Witboek

Hoofdsponsor

Bestuur

Pascal Vanmeenen

Pascal Vanmeenen

Voorzitter

Jean Paul Van Baelen

Jean Paul Van Baelen

Ondervoorzitter

Jos Soors

Jos Soors

Secretaris - penningmeester

	 Luc Vanderwegen

Luc Vanderwegen

Secretariaat leden - webmaster

	 Els Suys

Els Suys

Bestuurslid

	 Julien Libbrecht

Julien Libbrecht

Bestuurslid

	 Eveline Depreter

Eveline Depreter

Bestuurslid

Koenraad Van Mierlo

Koenraad Van Mierlo

Bestuurslid

	 Leen Callebaut

Leen Callebaut

Bestuurslid

Bart De Vits

Bart De Vits

Bestuurslid

Filip Dumez

Filip Dumez

Bestuurslid

Sharon Vandewiele

Sharon Vandewiele

Bestuurslid

Zie meer Zie minder